قیمت ایزوگام ،قیمت ایزوگام شرق دلیجان ، قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان ، قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ، قیمت ایزوگام اصل دلیجان، قیمت ایزوگام یکتابام دلیجان،قیمت ایزوگام آسیا گستر دلیجان .

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با فویل آلومینیوم
قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با فویل آلومینیوم

قیمت ایزوگام آسیاگستردلیجان ، قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان ، قیمت ایزوگام آسا بام دلیجان ، قیمت ایزوگام آسمان گستر دلیجان ، قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان ، قیمت ایزوگام پشم شیشه مرکزی دلیجان ، قیمت ایزوگام هیرمان ، قیمت ایزوگام بردین دلیجان ،قیمت ایزوگام مشکین شرق دلیجان ،

استعلام آنلاین قیمت ایزوگام دلیجان با آبدیت روزانه در ایزوگام سپهر

برای دریافت آخرین قیمت ایزوگام مورد نظر خود روی لینک زیر کلیک کنید

استعلام آنلاین قیمت ایزوگام

جدول قیمت رول ایزوگام دلیجان بدون نصب و اجرا در تهران

برای دریافت قیمت ایزوگام مورد نظر فقط نام عایق را در بخش جستجو وارد نمایید

نام ایزوگامقیمت ایزوگام بدون نصب
ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 دولایه فویلدار575.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 دولایه ساده540.000 تومان
ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117 دولایه فویلدار485.000 تومان
ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117 دولایه ساده445.000 تومان
ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دولایه فویلدار560.000 تومان
ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دولایه ساده520.000 تومان
ایزوگام اکسیر دلیجان دولایه فویلدار500.000 تومان
ایزوگام اکسیردلیجان دولایه ساده485.000 تومان
سراپوش دلیجان ثبت 242 ساده 440.000 تومان
سراپوش دلیجان دولایه فویلدار480.000 تومان
اکسیر دلیجان سوپر صادراتی ساده 530.000 تومان
اکسیر دلیجان سوپر صادراتی فویلدار550.000 تومان
نمونه دلیجان ساده 400.000تومان
نمونه دلیجان فویلدار430.000 تومان
ایزوگام نمونه گستران دلیجان ساده 390.000 تومان
ایزوگام نمونه گستران دولایه فویلدار420.000 تومان
ایزوگام اصل دلیجان ساده360.000 تومان
ایزوگام اصل دلیجان دولایه فویلدار380.000 تومان
ایزوگام پیروزگام اصل دلیجان ساده 410.000 تومان
ایزوگام پیروزگام اصل دلیجان فویلدار440.000 تومان
ایزوگام اطمینان مشهد ساده پودری460.000 تومان
ایزوگام اطمینان مشهد فویلدار510.000 تومان
ایزوگام ایران شرق ساده پودری370.000 تومان
ایزوگام ایران شرق دولایه فویلدار400.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه نور دلیجان ساده395.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه نور دلیجان فویلدار 425.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه نور مرکزی دلیجان ساده و پودری400.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه نور مرکزی دلیجان فویلدار 450.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه مرکزی دلیجان ساده415.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه مرکزی دلیجان فویلدار440.000 تومان
ایزوگام بهار گستر دلیجان ساده370.000 تومان
ایزوگام بهار گستر دلیجان فویلدار 415.000 تومان
ایزوگام سایبان دلیجان ساده پودری400.000 تومان
ایزوگام سایبان دلیجان دولایه فویلدار420.000 تومان
ایزوگام سایبان شرق دلیجان ساده400.000 تومان
ایزوگام سایبان شرق دلیجان دولایه فویلدار430.000 تومان
ایزوگام سپهر گستر دلیجان ساده395.000 تومان
ایزوگام سپهر گستر دلیجان دولایه فویلدار420.000 تومان
ایزوگام نگین بام دلیجان دولایه فویلدار245.000 تومان
ایزوگام سینا بام دلیجان ساده 450.000 تومان
ایزوگام سینا بام دلیجان دولایه فویلدار495.000 تومان
ایزوگام دریابام دلیجان صادراتی ساده 400.000 تومان
ایزوگام دریابام دلیجان دولایه فویلدار صادراتی435.000 تومان
ایزوگام موج بام شرق دلیجان دولایه ساده390.000 تومان
ایزوگام موج بام شرق دلیجان دولایه فویلدار425.000 تومان
ایزوگام الوند آسیا دولایه ساده290.000 تومان
ایزوگام بام گستر اصل تهران دولایه فویلدار395.000 تومان
ایزوگام بام گستر اصل تهران دولایه ساده375.000 تومان
ایزوگام ساربان شرق دلیجان دولایه فویلدار285.000 تومان
ایزوگام ساربان شرق دلیجان دولایه ساده275.000 تومان
ایزوگام ایزودژ دولایه فویلدار340.000 تومان
ایزوگام ایزودژ دولایه ساده315.000 تومان
ایزوگام گیتی گستر دلیجان دولایه فویلدار285.000 تومان
ایزوگام گیتی گستر دلیجان دولایه ساده275.000 تومان
ایزوگام جی دولایه فویلدار300.000 تومان
ایزوگام جی دولایه ساده290.000 تومان
ایزوگام 60*70 دلیجان دولایه فویلدار320.000 تومان
ایزوگام 60*70 دلیجان دولایه ساده315.000 تومان
ایزوگام گستربام دلیجان دولایه فویلدار315.000 تومان
ایزوگام گستربام دلیجان دولایه ساده305.000 تومان
ایزوگام طرح دار دلیجان دولایه 445.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه 531 دلیجان دولایه فویلدار280.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه 531 دلیجان دولایه ساده270.000 تومان
ایزوگام آرام گستردلیجان دولایه فویلدار295.000 تومان
ایزوگام آرام گستردلیجان دولایه ساده280.000 تومان
ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت 242 دولایه فویلدار252.000 تومان
ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت 242 دولایه ساده240.000 تومان
ایزوگام سپهرگستر دلیجان ثبت 125 دولایه فویلدار305.000 تومان
ایزوگام سپهرگستر دلیجان ثبت 125 دولایه ساده290.000 تومان
ایزوگام دریابام دلیجان دولایه فویلدار290.000 تومان
ایزوگام دریابام دلیجان دولایه ساده270.000 تومان
ایزوگام موج بام شرق دولایه فویلدار290.000 تومان
ایزوگام موج بام شرق دولایه ساده270.000 تومان
ایزوگام هیرمان دلیجان دولایه فویلدار330.000 تومان
ایزوگام هیرمان دلیجان دولایه ساده310.000 تومان
ایزوگام صدف گستر دلیجان دولایه فویلدار310.000 تومان
ایزوگام صدف گستر دلیجان دولایه ساده280.000 تومان
ایزوگام روف گستر دلیجان دولایه فویلدار330.000 تومان
ایزوگام روف گستر دلیجان دولایه ساده310.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه 254 دلیجان دولایه فویلدار330.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه 254 دلیجان دولایه ساده310.000 تومان
ایزوگام ایستابدژ قزوین دولایه فویلدار350.000 تومان
ایزوگام ایستابدژ قزوین دولایه ساده330.000 تومان
ایزوگام طلوع شمس دلیجان دولایه فویلدار320.000 تومان
ایزوگام طلوع شمس دلیجان دولایه ساده300.000 تومان
ایزوگام چشم انداز دلیجان دولایه فویلدار325.000 تومان
ایزوگام چشم انداز دلیجان دولایه ساده310.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه مرکزی دولایه فویلدار350.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه مرکزی دولایه ساده330.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه دلیجان دولایه فویلدار280.000 تومان
ایزوگام پشم شیشه دلیجان دولایه ساده270.000 تومان

قیمت ایزوگام دلیجان و عوامل موثر در آن

قیمت ایزوگام ، عوامل چندی در میزان قیمت انواع ایزوگام دلیجان موثر هستند که در این بخش به تعدادی از این عوامل اشاره میگردد.

 • نوع ایزوگام مصرفی

انواع ایزوگام با برند دلیجان در مدل ها متفاوت و با کیفیت ها ی مختلف و با برندهای متفاوت موجود است ، انواع ایزوگام تک لایه ، دولایه ، فویلدار آلومینیومی ، ایزوگام طرح دار، ایزوگام شنی و آسان چسب که هرکدام نسبت به کیفیت و مواد اولیه مورد استفاده مسلما در بازار دارای قیمتی خاص هستند .

 • قیمت ایزوگام دلیجان با نصب و بدون نصب

ممکن است شما ایزوگام دلیجان مورد نیاز خود را بصورت رول از شرکت ایزوگام سپهر خریداری نمایید . در چنین حالتی هیچگونه هزینه جانبی دیگر به قیمت نهایی ایزوگام اضافه نمی گردد و ما ایزوگام رول را با قیمت درب کارخانه به شما تحویل خواهیم داد . اما چنانچه نصب و اجرای ایزوگام را به کارکنان ما واگذار نمایید ، هزینه ثابتی به عنوان اجرت نصب ایزوگام بصورت قیمت ایزوگام دلیجان هر متر مربع قابل محاسبه خواهد بود که این هزینه مسلما به متراژ و مساحت محل ایزوگام وابسته می باشد .

 • مساحت محل انجام ایزوگام

مساحت و متراژ محل انجام نصب ایزوگام یکی از عوامل بسیار مهم در قیمت ایزوگام با نصب در تهران می باشد . به هر اندازه که  رقم متراژ محل نصب بیشتر باشد ، قیمت هر متر ایزوگام نیز کمتر محاسبه می گردد.

قیمت ایزوگام در تهران با نصب و اجرا

ایزوگام چیست ؟

ایزوگام نوعی عایق رطوبتی بر پایه نفت می باشد که از یک یا چند لایه قیر و الیاف پلیستر ( تیشو ) تشکیل شده است . ایزوگام نسبت به دیگر انواع عایق ضد آب نظیر قیرگونی و آسفالت از مزایای بسیار بالاتری برخوردار می باشد . ایزوگام ، عایق رطوبتی آماده با نصب و اجرای بسیار ساده است و البته از دوام و طول عمر بسیار بالاتری نسبت به قیر گونی برخوردار است . در کنار تمام مطالب گفته شده اجرا و نصب ایزوگام از قیمت تمام شده بمراتب مقرون به صرفه تر نسب به قیمت قیرگونی و قیمت آسفالت برخورداراست.

معرفی ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان یک برندمعتبر ، سرشناس و شناخته شده در صنعت تولید انواع عایق های  پیش ساخته رطوبتی و ضد آب در ایران می باشد ، به گونه ایی در بیشتر موارد استفاده از برند ایزوگام دلیجان بصورت پسوند یا پیشوند در بسیاری از نام های ایزوگام های موجود دیده می شود . دلیل این امر فراوانی و تمرکز کارخانجات تولید کننده ایزوگام در دلیجان اصفهان می باشد .

در دلیجان انواع ایزوگام سردسیری ، گرمسیری ، ساده پودری ، تک لایه و دولایه ، ایزوگام فویل دار و انواع ایزوگام های طرح دار با کیفیت و قیمت های بسیار متنوع تولید و عرضه و در بیشتر موارد به دیگر کشورها صادر میگردد .

 

 

 قیمت ایزوگام دلیجان با نصب و اجرا در تهران

قیمت ایزوگام ، اعلام قیمت انواع ایزوگام دلیجان با نصب و اجرا در تهران

آخرین بروز رسانی قیمت ها ( 24 مرداد ماه 1401 )

جدول آخرین وضعیت قیمت انواع ایزوگام دلیجان با نصب و اجرا در تهران و کرج به صورت هر متر مربع به شرح زیر می باشد :

لازم به توضیح است که قیمت های زیر با احتساب مبلغ ثابت 90.000 ریال بابت دستمزد اجرای هر متر مربع ایزوگام محاسبه شده و این مبلغ مربوط به متراژ بالای 200 مترمربع می باشد . برای متراژهای کمتر هزینه نصب بصورت توافقی می باشد .

 •  ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 فویلدار استاندارد با نصب و اجرا هر متر مربع :630.000 ریال.
 •  ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 ساده با نصب در تهران هر مترمربع : 665.000 ریال.
 •  ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117 فویلدار استاندارد با نصب هر متر مربع : 545.000 ریال.
 •  ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117 ساده با نصب و اجرا هر مترمربع :585.000 ریال.
 • ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دولایه فویلدار با نصب هر مترمربع : 620.000 ریال.
 •  ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 ساده با نصب و اجرا هر مترمربع : 660.000 ریال.
 •  ایزوگام اکسیر دلیجان صادراتی فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 600.000 ریال.
 •  ایزوگام اکسیر دلیجان صادراتی ساده با نصب و اجرا هر مترمربع : 585.000 ریال.
 •  ایزوگام اکسیر دلیجان سوپر صادراتی ساده هرمترمربع : 630.000 ریال .
 •  ایزوگام اکسیرسوپر صادراتی دلیجان فویلدار هر مترمربع : 650.000 ریال .
 • پشم شیشه دلیجان ثبت 254 ساده پودری هر مترمربع : 470.000 ریال .
 •  پشم شیشه دلیجان ثبت 254 دولایه فویلدار هر مترمربع : 510.000 ریال .
 •  ایزوگام پشم شیشه نورمرکزی دلیجان ساده پودری هر مترمربع : 500.000 ریال.
 •  ایزوگام پشم شیشه نورمرکزی دلیجان فویلدار صادراتی هر مترمربع : 550.000 ریال.
 •  ایزوگام پشم شیشه نور دلیجان ساده با نصب و اجرا هر مترمربع : 495.000 ریال.
 •  ایزوگام پشم شیشه نوردلیجان فویلدار هر مترمربع با هزینه نصب و اجرا : 530.000 ریال .
 •  ایزوگام پشم شیشه مرکزی دلیجان ساده هر مترمربع : 515.000 ریال .
 •  ایزوگام پشم شیشه مرکزی دلیجان فویلدار هر مترمربع : 540.000 ریال .
 •  ایزوگام بام گستر اصل تهران فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 485.000 ریال.
 •  ایزوگام بام گستراصل تهران ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 475.000 ریال.
 •  ایزوگام شرق بام دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 440.000 ریال.
 •  ایزوگام شرق بام ساده با نصب هر مترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام بام پوشان ایران دولایه فویلدار با نصب هرمترمربع : 415.000 ریال
 •  ایزوگام بام پوشان ایران ساده با نصب هرمترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام هیرمند دلیجان با روکش آلومینیوم و نصب هر مترمربع : 420.000 ریال
 •  ایزوگام هیرمند دلیجان ساده با نصب و اجرا مترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام بردین دلیجان دولایه فویلدار با نصب هرمترمربع : 420.000 ریال
 •  ایزوگام بردین دلیجان دولایه فویلدار با نصب هرمترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام بهارگستردلیجان دولایه فویلدار با نصب و اجرا در تهران هرمترمربع : 400.000 ریال
 •  ایزوگام بهارگستردلیجان دولایه ساده با نصب و اجرا در تهران هرمترمربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام پدیده دلیجان دولایه فویلدار با نصب هرمترمربع : 440.000 ریال
 •  ایزوگام پدیده دلیجان دولایه ساده با نصب هرمترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام سایبان شرق دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 400.000 ریال
 •  ایزوگام سایبان شرق دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام جهان بام دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 380.000 ریال
 •  ایزوگام جهان بام دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 370.000 ریال
 •  ایزوگام مرجان عایق دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 420.000 ریال
 •  ایزوگام مرجان دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 450.000 ریال
 •  ایزوگام پیروزگام دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام پیروزگام دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 420.000 ریال
 •  ایزوگام حلزون دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 460.000 ریال
 •  ایزوگام حلزون دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 440.000 ریال
 •  ایزوگام نگین بام دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 335.000 ریال
 •  ایزوگام نگین بام دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 320.000 ریال
 •  ایزوگام جنت دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 395.000 ریال
 •  ایزوگام جنت دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 380.000 ریال
 •  ایزوگام سالاربام دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 395.000 ریال
 •  ایزوگام سالاربام دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 385.000 ریال
 •  ایزوگام ساربان شرق دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 375.000 ریال
 •  ایزوگام ساربان شرق دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 360.000 ریال
 •  ایزوگام ایزودژ دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام ایزودژ ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام گیتی گستر دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 375.000 ریال
 •  ایزوگام گیتی گستر دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 365.000 ریال
 •  ایزوگام جی دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام جی ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 380.000 ریال
 •  ایزوگام 60*70 دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام 60*70 دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 400.000 ریال
 •  ایزوگام گستربام دلیجان دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام گستربام دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 400.000 ریال
 •  ایزوگام طرح دار دلیجان رنگ و طرح متنوع با نصب و اجرا هرمترمربع : 540.000 ریال
 •  ایزوگام پشم شیشه 531 فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 370.000 ریال
 •  ایزوگام پشم شیشه 531 ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 360.000 ریال
 •  ایزوگام آرام گستر دلیجان دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام آرام گستر دلیجان ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 380.000 ریال
 • ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت 242 دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 440.000 ریال
 • ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت 242 ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 430.000 ریال
 •  ایزوگام سپهرگستر دلیجان دولایه فویلدار با نصب و اجرا هرمترمربع : 410.000 ریال
 •  ایزوگام سپهرگستر دلیجان دولایه ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 400.000 ریال
 •  ایزوگام دریابام دلیجان فویلدار با نصب و اجرا هر متر مربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام دریابام دلیجان ساده با نصب و اجرا هر متر مربع : 370.000 ریال
 •  ایزوگام موج بام شرق دلیجان فویلدار با نصب هر مترمربع : 390.000 ریال
 •  ایزوگام موج بام شرق ساده با نصب و اجرا هرمترمربع : 360.000 ریال
 • ایزوگام هیرمان دلیجان دولایه فویلدار با نصب و اجرا در تهران هرمترمربع 430.000 ریال
 •  ایزوگام هیرمان دلیجان ساده با نصب و اجرا در تهران هرمترمربع 360.000 ریال
 • ایزوگام صدف گستردلیجان دولایه با فوبل آلومینیوم و نصب و اجرا هر مترمربع 410.000 ریال
 •  یزوگام صدف گستردلیجان ساده با نصب و اجرا هر مترمربع 310.000 ریال
 •  ایزوگام روف گستردلیجان فویل دار با نصب و اجرا در تهران هر مترمربع 430.000 ریال
 • ایزوگام روف گستر دلیجان ساده با نصب و اجرا هر مترمربع 360.000 ریال
 •  ایزوگام پشم شیشه ثبت 254 دولایه فویلدار با نصب و اجرا هر مترمربع 430.000 ریال
 •  ایزوگام پشم شیشه 254 ساده با نصب و اجرا هر مترمربع 360.000 ریال
 • ایزوگام ایستابدژ قزوین فویلدار با نصب و اجرا هر مترمربع 430.000 ریال
 • ایزوگام ایستابدژ ساده با نصب و اجرا هر مترمربع 360.000 ریال.
 • سپهر گستر دلیجان ثبت 125 ساده پودری هر مترمربع 395.000 ریال
 • سپهر گستر دلیجان ثبت 125 فویلدار هرمترمربع 420.000 ریال .

برای دیدن لیست قیمت روز انواع ایزوگام کاملا آنلاین و برخط اینجا کلیک کنید

بروز ترین  قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان را از ایزوگام سپهر نمایندگی ایزوگام بام گستردلیجان در تهران دریافت نمایید . همکاران ما ضمن انجام خدمات مشاوره بصورت کاملا رایگان ، آماده اند تا با بازدید کارشناسی رایگان از محل شما را از هزینه تمام شده انواع عایقکاری ساختمان مطلع نمایند .

برای استعلام قیمت روز انواع ایزوگام و آگاهی از آخرین تغییرات قیمت ایزوگام در بازار و دریافت قیمت نصب ایزوگام همین حالا با ما تماس بگیرید . همچنین می توانید یا یک جستجوی ساده در مروگر گوگل کروم به وب سایت ایزوگام سپهر دسترسی داشته باشید .